tin tức

Elon Musk và Tesla đang hứa hẹn những điều phi thực tế

(Dân Việt)Qua những sự kiện gần đây liên quan đến việc phát triển và sản xuất mẫu sedan Model 3, có thể thấy Tesla đang gặp nhiều vấn đề.

đặt l ịch

Trần Kim Xuyến

090 175 6226